top of page
Resize of IMG_0043.jpg
  • Facebook
  • YouTube
Resize%20of%20IMG_0067_edited.jpg
Jawa Slovensko

Jawa Slovensko

V histórii výroby motocyklov existovalo viac ako 2500 značiek z celého sveta. Len niektoré z nich sa dostali do povedomia svetovej verejnosti a stali sa slávnymi. Jednu z najslávnejších firiem zaoberajúcich sa výrobou motocyklov založil v roku 1929 v Prahe pán ing. František Janeček. Jej výrobky nesú odvtedy značku JAWA.

Pred druhou svetovou vojnou dostal pán Ing. František Janeček vývoj týchto stále populárnejších dopravných prostriedkov na najvyššiu svetovú úroveň radom nových patentov a vynálezov. Sláva firmy neskončila rokom 1945, kedy na základe znárodňovacie dekrétov prešla do majetku štátu. Naopak. Na svet prišiel najmodernejšie motocykel svojej doby konštruovaný tajne za druhej svetovej vojny - prvý ľudový motocykel s oboma odpruženými kolesami vyrábaný vo väčších sériách - tzv. "Perak". Nemenej prevratný model vyrábaný v päťdesiatych rokoch, zvaný "kývačka", ďalej zvýšil úžitkovú hodnotu a firma ho vyvážala do viac ako 120 krajín sveta. Nikto nebol tak ďaleko, svet opisoval od nás.

Spoločnosť Showroom MR43 je ďalším počinom úspešného podnikateľa z Moravy Martina Riga, ktorý bol v minulosti aj úspešným motocyklovým pretekárom jazdiacim pod číslom 43. Odtiaľ názov MR43. Spoločnosť Showroom MR43 pána Martina Riga prináša Jawa motocykly na slovenský trh. Jawa SK, to je srdcová záležitosť. Jawa Slovensko vám prináša nielen tradičné motocykle Jawa, ale predovšetkým srdečný zážitok

bottom of page